The Plate konferencija

Jedan dan smo dobili poziv od divne Aleksandre Petrovski za učešće u “The Plate“ konferenciji.

Događaj je bio održan 19. i 20. oktobra 2018. u beogradskom hotelu Radisson Collection.

The Plate conference je prvi u nizu događaja za HORECA profesionalce.

Govornici konferencije bili su:

Thomas A. Gugler - predsednik Svetske kuvarske organizacije
Ivo Andrić
Hrvoje Zirojević
Alma Rekić
Eyck Zimmer
Ljubica Komnelić
Vanja Puškar
Annamaria Farina
Fausto Arrighi
Tamara Rakovac
Antonin Bradač
Guillaume Iskandar
Jovana Pejčić
Vladimir Veljović
Milan Lekić
Zlatko Živanić
Doc. dr Snježana Gagić
Milan Nastić
Sabina Jalšić
Branko Ognjenović
Dejan Maksimović

IMG_4793.jpg
IMG_4908.jpg